HDL – χοληστερόλη

Η HDL χοληστερόλη απομακρύνει την LDL από τα τοιχώματα των αγγείων και τη μεταφέρει στο ήπαρ. Τέλος, αποβάλλεται με τη χολή.

LDL – χοληστερόλη

Η LDL χοληστερόλη είναι μια χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη η οποία μεταφέρει τη χοληστερόλη από το ήπαρ στα υπόλοιπα όργανα.

PSA – Eιδικό προστατικό αντιγόνο

Το PSA ή ειδικό προστατικό αντιγόνο παράγεται από τον προστάτη αδένα και αποτελεί κύριο συστατικό του σπέρματος.

Αιμοπετάλια

Παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος. Σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου αιμοφόρου αγγείου, τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται και προσκολλώνται στο τοίχωμα του αγγείου, σχηματίζοντας θρόμβο.

Αλκαλική φωσφατάση

Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένα ένζυμο το οποίο απαντάται στο ήπαρ, στα οστά, στο έντερο και στον πλακούντα. Η αλκαλική φωσφατάση του αίματος αποτελεί ένα σύνολο των επιμέρους ισοενζύμων της, τα οποία που βρίσκονται στους ιστούς των άνω αναφερθέντων οργάνων.

Αμυλάση

Η αμυλάση είναι ένζυμο που βρίσκεται κυρίως στους σιελογόνους αδένες και το πάγκρεας, αλλά και σε άλλους ιστούς σε μικρότερη ποσότητα. Ο ρόλος του ενζύμου αυτού είναι η διάσπαση των υδατανθράκων κατά τη διαδικασία της πέψης.

Ασβέστιο

Το ασβέστιο είναι ένα από τα σημαντικότερα μεταλλικά στοιχεία του οργανισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι αποθηκευμένο  στα οστά, ενώ το υπόλοιπο κυκλοφορεί στο αίμα είτε ελεύθερο, έιτε συνδεδεμένο με πρωτεΐνες, όπως η αλβουμίνη.

γ-GT (γ-γλουταμυλοτρανσφεράση)

Η γ-GT (γ-γλουταμυλοτρανσφεράση) είναι ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται κυρίως στο ήπαρ και στα χοληφόρα αγγεία, αποτελώντας έτσι, έναν ευαίσθητο διαγνωστικό δείκτη για ηπατοχολικά νοσήματα. Βρίσκεται επίσης στην καρδιά, τους νεφρούς, το πάγκρεας, τον εγκέφαλο, και στον σπλήνα.

Γενική αίματος

Η γενική αίματος είναι μία βασική εξέταση η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες για όλο το φάσμα των κυττάρων στο αίμα, δηλαδή για τα λευκά αιμοσφαίρια, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Γενική ούρων

Η γενική ούρων αποτελεί μια συχνή και σημαντική εξέταση καθώς εκτελείται σε ελέγχους ρουτίνας, για διαγνωστικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και προεγχειρητικά και  παρέχει μια γενική εικόνα της συνολικής κατάστασης της υγείας του ουροποιητικού συστήματος, του ήπατος και των νεφρών.

Γλυκόζη ορού (σάκχαρο)

Η γλυκόζη αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας των κυττάρων και προέρχεται από την πέψη των υδατανθράκων.

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη – HBA1c

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μετρά τη μέση τιμή της γλυκόζης τους τελευταίους 3 μήνες πριν την εξέταση (το χρονικό διάστημα των 3 μηνών αντιστοιχεί στη μέση διάρκεια ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων).

Ερυθρά αιμοσφαίρια

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες στα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH)

Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH ή θυρεοτροπίνη) είναι μια γλυκοπρωτεϊνη η οποία συντίθεται στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Η TSH μετράται για την εκτίμηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.

Θυροξίνη Τ4

H T4 είναι κύρια ορμόνη η οποία παράγεται στον θυρεοειδή αδένα. Αφού απελευθερωθεί από τον θυρεοειδή αδένα, το μεγαλύτερο ποσοστό της Τ4 δεσμεύεται με πρωτεΐνες.

Κάλιο

Το κάλιο είναι το κυριότερο κατιόν του ενδοκυττάρου υγρού. Ο ρόλος του είναι καίριος στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας, στη ρύθμιση της κυτταρικής ωσμωτικής πίεσης και στη μεταφορά ηλεκτρικών ερεθισμάτων στα μυικά κύτταρα.

Καλλιέργεια ούρων

Φυσιολογικά, τα ούρα είναι ένα στείρο βιολογικό υγρό. Παρουσία μικροβίων στα ούρα μπορεί να οφείλεται σε ουρολοίμωξη ή επιμόλυνση του δείγματος.

Κρεατινίνη ορού

H κρεατινίνη είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού της φωσφωρικής κρεατίνης των σκελετικών μυών. Στη συνέχεια εκκρίνεται στο αίμα και απεκκρίνεται από τους νεφρούς.

Λευκά αιμοσφαίρια

Τα λευκά αιμοσφαίρια παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι φλεγμονών και λοιμώξεων.

Λιπάση

Η λιπάση είναι ένα ένζυμο το οποίο εκκρίνεται στο πάγκρεας και παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διάσπαση, μεταφορά και επεξεργασία των λιπιδίων της τροφής.

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο είναι ένα κατιόν του ενδοκυττάριου υγρού, απαραίτητο στη νευρομυϊκή λειτουργία, στην παραγωγή ενέργειας, στην πήξη του αίματος και στην ενεργοποίηση κάποιων ενζύμων.

Νάτριο

Το νάτριο είναι ένας ηλεκτρολύτης ζωτικής σημασίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσλαμβάνεται κυρίως με την τροφή και απεκκρίνεται από τους νεφρούς και με τον ιδρώτα. Ο ρόλος του είναι σημαντικός στην οξεοβασική ισορροπία και στην νευρομυϊκή λειτουργία.

Ολική τριιωδοθυρονίνη Τ3

Η Τ3 είναι ορμόνη η οποία παράγεται κατά 20% από τον θυρεοειδή αδένα και κατά 80% στους περιφερικούς ιστούς από τη μετατροπή της θυροξίνης (Τ4) σε Τ3 (αποϊωδίωση).

Ουρία ορού

Η ουρία είναι το τελικό προϊόν αποδομής πρωτεϊνών στο ήπαρ.
Οι πρωτεϊνες αρχικά διασπώνται σε αμινοξέα τα οποία στη συνέχεια αποδομούνται σε αμμωνία η οποία είναι τοξική. Στη συνέχεια, με μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων, η αμμωνία με τατρέπεται στη μη-τοξική ουρία.

Ουρικό οξύ

Το ουρικό οξύ παράγεται από τη διάσπαση των πουρινών οι οποίες βρίσκονται στα κύτταρα του οργανισμού και σε ορισμένες τροφές. Συντίθεται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ και δευτερευόντως στον βλεννογόνο του εντέρου.

Σίδηρος ορού

Ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην αιμοσφαιρίνη και είναι απαραίτητος για την μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς.

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Η Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών αποτελεί έναν μη-ειδικό δείκτη φλεγμονών, αυτοάνοσων διαταραχών και αιματολογικών νοσημάτων. Πρακτικά, δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα ερυθρά αιμοσφαίρια καθιζάνουν όταν το δείγμα τοποθετηθεί σε έναν ειδικό τριχοειδή σωλήνα στο εργαστήριο.

Τρανσαμινάσες (SGOT_AST & SGPT_ALT)

Οι τρανσαμινάσες είναι ηπατικά ένζυμα, αύξηση στις τιμές των οποίων, υποδηλώνει βλάβη ή φλεγμονή στα κύτταρα του ήπατος.

Τριγλυκερίδια

Τα τριγλυκερίδια συντίθενται στο ήπαρ από λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες και γλυκόζη. Προέρχονται επίσης από την τροφή. Κατόπιν, αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό. Μεταφέρονται κυρίως με τα χυλομικρά και με τις πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες.

Φερριτίνη

Η φερριτίνη είναι ένα σύμπλεγμα σιδήρου και πρωτεΐνης και αποτελεί την κύρια αποθήκη σιδήρου στον  ανθρώπινο οργανισμό.

Φώσφορος

Ο φώσφορος είναι ένα ανόργανο στοιχείο, αποθηκευμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό του στα οστά (συνδεδεμένο με ασβέστιο), ενώ μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού φωσφόρου του οργανισμού, κυκλοφορεί στο αίμα.

Χοληστερόλη

Η χοληστερόλη είναι λιπίδιο το οποίο συντίθεται στο ήπαρ από λίπη που λαμβάνονται με την τροφή.