Εξετάσεις

Πώς αξιολογούμε τις εξετάσεις μας

Οι εξετάσεις σας διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό στα μικροβιολογικά ιατρεία και ο ιατρός – βιοπαθολόγος είναι διαθέσιμος να σας κάνει μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων και να σας καθοδηγήσει στον ιατρό της σωστής ειδικότητας προκειμένου να γίνει η σωστή διάγνωση και θεραπεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Έως ότου όμως επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να τις αξιολογήσει σωστά, σας συμβουλεύουμε να έχετε κατά νου τα εξής:

Έχοντας μπροστά σας τις απαντήσεις των εξετάσεων, θα παρατηρήσετε ότι δίπλα στο αποτέλεσμα υπάρχει  η ένδειξη «τιμές αναφοράς», ένα εύρος δηλαδή τιμών, το οποίο αντιπροσωπεύει τις τιμές οι οποίες θεωρούνται «φυσιολογικές».

posAksiologoumeEksetaseis

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματά σας με τις τιμές αναφοράς, μπορείτε να δείτε αν το αποτέλεσμά σας είναι εντός ορίων ή όχι.

Εάν τα αποτέλεσματά σας είναι εντός του φάσματος των τιμών αναφοράς:

Θεωρήστε το ενθαρρυντικό για την υγεία σας, έχετε όμως κατά νου ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τη συνολική σας υγεία.

Εάν τα αποτέλεσματά σας είναι εκτός του φάσματος των τιμών αναφοράς:

Μπορεί να είναι ενδεικτικά ενός προβλήματος υγείας, μπορεί όμως και όχι. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι  οι εργαστηριακές μετρήσεις εξαρτώνται από ένα συνολο παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό και οι ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταζόμενου (διατροφή, στρες, εγκυμοσύνη κ.ά.)

Τέλος, σας συμβουλεύουμε να μην αξιολογείτε τις απαντήσεις των εξετάσεών σας με βάση φυσιολογικές τιμές που βρίσκετε στο διαδίκτυο ή με βάση τιμές αναφοράς άλλου εργαστηρίου καθώς οι φυσιολογικές τιμές, η μέθοδος διενέργειας των εξετάσεων και οι μονάδες μέτρησης μπορεί να διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο.