Λίστα Εξετάσεων

Γενική αίματος

Σχετικά με την εξέταση

Η γενική αίματος είναι μία βασική εξέταση η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες για όλο το φάσμα των κυττάρων στο αίμα, δηλαδή για τα λευκά αιμοσφαίρια, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.
Η γενική αίματος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον ιατρό καθώς χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς, για παρακολούθηση της πορείας διάφορων νοσημάτων αλλά και για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Δείγμα

Φλεβικό αίμα

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται προετοιμασία από τον εξεταζόμενο.

Διαδικασία

Αιμοληψία

Στην εξέταση εμπεριέχονται μετρήσεις οι οποίες αφορούν στον αριθμό των κυττάρων που προαναφέρθηκαν αλλά και σε μορφολογικά χαρακτηριστικά ορισμένων εξ’αυτών. Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

Ερυθρά αιμοσφαίρια

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες στα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Στη γενική εξέταση αίματος, περιλαμβάνονται οι κάτωθι μετρήσεις, οι οποίες αφορούν στα ερυθρά αιμοσφαίρια:

  • RBC: Ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
  • Αιμοσφαιρίνη (Hemoglobin): Πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται μέσα στα ερυθροκύτταρα και μεταφέρει οξυγόνο.
  • Αιματοκρίτης: Το ποσοστό των ερυθροκυττάρων του συνολικού όγκου του αίματος.

Η γενική εξέταση αίματος, παρέχει επίσης πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ερυθροκυττάρων, με τους παρακάτω δείκτες:

  • MCV (Μέσος όγκος ερυθρών): Ο μέσος όγκος των ερυθρών αιμoσφαιρίων.
  • MCH (Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης): Η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο.
  • MCHC: (Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης): Η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια.
  • RDW: (Εύρος κατανομής ερυθρών): Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων με βάση το μέγεθός τους.

Τονίζεται ότι η τιμή του κάθε δείκτη συναξιολογείται με τους υπόλοιπους δείκτες καθώς και με τις τιμές των υπόλοιπων εξετάσεων που αφορούν στην ερυθροκυτταρική σειρά.

Λευκά αιμοσφαίρια

Τα λευκά αιμοσφαίρια παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι φλεγμονών και λοιμώξεων.

Ταξινομούνται σε 3 ομάδες:

1. Κοκκιοκύτταρα

Ονομάζονται έτσι λόγω των κοκκίων που περιέχουν. Ονομάζονται επίσης πολυμορφοπύρηνα, λόγω του πυρήνα τους, ο οποίος έχει πολλούς λοβούς. Υπάρχουν 3 είδη κοκκιοκυττάρων:

i). Ουδετερόφιλα: Είναι τα περισσότερα σε αριθμό λευκά αιμοσφαίρια. Είναι τα πρώτα κύτταρα τα οποία καταφτάνουν στην περιοχή της φλεγμονής και τα οποία απομακρύνουν τα παθογόνα.

ii). Ηωσινόφιλα: Είναι κύτταρα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε αλλεργικές αντιδράσεις και σε παρασιτώσεις.

iii). Βασεόφιλα: Αντιπροσωπεύουν έναν μικρό αριθμό λευκοκυττάρων τα οποία συμμετέχουν σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις αυξάνοντας τη ροή αίματος στην προσβεβλημένη περιοχή , με την απελευθέρωση ισταμίνης, βραδυκινίνης και σεροτονίνης. Τέλος, τα κοκκία τους εκκρίνουν την αντιπηκτική ουσία ηπαρίνη.

2. Λεμφοκύτταρα

Παράγονται στον μυελό των οστών και απελευθερώνονται στο περιφερικό αίμα και στο λεμφικό σύστημα.

Διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, τα Β-κύτταρα (συμμετέχουν στη χυμική ανοσία και παράγουν αντισώματα), τα Τ-κύτταρα (συμμετέχουν στην κυτταρική ανοσία και ωριμάζουν στον θύμο αδένα) και τα ΝΚ-κύτταρα τα οποία συμμετέχουν στη φυσική ανοσία.

3. Μονοκύτταρα

Αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο κυτταρικό πληθυσμό του ανοσιακού συστήματος. Παράγονται στον μυελό των οστών και απελευθερώνονται στη συνέχεια στο περιφερικό αίμα. Μετά από 24-48 ώρες παραμονής στην κυκλοφορία, μεταναστεύουν σε ιστούς όπου διαφοροποιούνται σε μακροφάγα.

Αιμοπετάλια

Παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος. Σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου αιμοφόρου αγγείου, τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται και προσκολλώνται στο τοίχωμα του αγγείου, σχηματίζοντας θρόμβο.

Στη γενική αίματος εμπεριέχονται επίσης πληροφορίες για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αιμοπεταλίων, μέσω των παρακάτω αιμοπεταλιακών δεικτών:

PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων): Η κατανομή των αιμοπεταλίων με βάση το μέγεθός τους.

MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων): Ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων

PCT (Αιμοπεταλιοκρίτης): Το ποσοστό του όγκου που καταλαμβάνουν τα αιμοπετάλια στον συνολικό όγκο του αίματος.