Λίστα Εξετάσεων

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη – HBA1c

Σχετικά με την εξέταση

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μετρά τη μέση τιμή της γλυκόζης τους τελευταίους 3 μήνες πριν την εξέταση (το χρονικό διάστημα των 3 μηνών αντιστοιχεί στη μέση διάρκεια ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων).

Η γλυκόζη του αίματος συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη σε τρεις μορφές (HbΑ1a, HbΑ1b και HbA1c). Η HbA1c αποτελεί το μεγαλύτερο από τα τρία γλυκοζυλιωμένα κλάσματα της αιμοσφαιρίνης και είναι αυτό που μετράται σε έλεγχο για σακχαρώδη διαβήτη.

Δείγμα

Φλεβικό αίμα

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία και η αιμοληψία μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 

Διαδικασία

Αιμοληψία

Αυξημένες τιμές

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
  • Παχυσαρκία
  • Κάπνισμα
  • Χρόνια χρήση οπιοειδών
  • Φάρμακα (ασπιρίνη, υδροξυουρία)

Μειωμένες τιμές

  • Αιμολυτική αναιμία
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
  • Σπληνεκτομή

Συπληρωματικές πληροφορίες

Ψευδώς αυξημένες τιμές HbA1c μπορεί να παρατηρηθούν σε άτομα με σιδηροπενική αναιμία, μετά από αιμοκάθαρση καθώς επίση και μετά από μετάγγιση αίματος.