Λίστα Εξετάσεων

Κρεατινίνη ορού

Σχετικά με την εξέταση

H κρεατινίνη είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού της φωσφωρικής κρεατίνης των σκελετικών μυών. Στη συνέχεια εκκρίνεται στο αίμα και απεκκρίνεται από τους νεφρούς.

Σε συνδυασμό με την ουρία αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Η τιμή της εξαρτάται από τη μυική μάζα και ως εκ τούτου είναι φυσιολογικά μικρότερη στα παιδιά και στις γυναίκες.

Δείγμα

Φλεβικό αίμα

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται

Διαδικασία

Απλή αιμοληψία

Αυξημένες τιμές

 • Αφυδάτωση
 • Διαβητική νεφροπάθεια
 • Σπειραματονεφρίτιδα
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Μυική Δυστροφία
 • Πυελονεφρίτιδα
 • Προεκλαμψία
 • Ραβδομυόλυση
 • Φάρμακα: Διουρητικά,  κεφαλοσπορίνες, καπτοπρίλη, κ.ά.

Μειωμένες τιμές

 • Διαβητική κετοξέωση
 • Myasthenia Gravis

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Έλεγχος κρεατινίνης απαιτείται πριν τον απεικονιστικό έλεγχο με σκιαγραφικό καθώς υπάρχει ο κίνδυνος νεφροπάθειας από σκιαγραφικό υλικό (CIN- Contrast Induced Nephropathy) ή νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης.