Λίστα Εξετάσεων

Λευκά αιμοσφαίρια

Τα λευκά αιμοσφαίρια παράγονται στον μυελό των οστών και παίζουν ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι φλεγμονών και λοιμώξεων.

Αυξημένες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων

 • Κάπνισμα
 • Σωματική ή ψυχική καταπόνηση
 • Φάρμακα (Κορτιζόνη, λίθιο, μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη)
 • Λοίμωξη ή φλεγμονή
 • Αιματολογικές κακοήθειες

Μειωμένες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων

 • Λοίμωξη
 • Χημειοθεραπεία
 • Ανοσοανεπάρκεια
 • Κίρρωση ήπατος
 • Υποσιτισμός
 • Υπερσπληνισμός
 • Ανεπάρκεια Β12, φυλλικού οξέος

Ταξινομούνται σε 3 ομάδες και εκφράζονται στη γενική εξέταση αίματος σε απόλυτο αριθμό και σε % ποσοστό.

1. Κοκκιοκύτταρα

Ονομάζονται έτσι λόγω των κοκκίων που περιέχουν. Ονομάζονται επίσης πολυμορφοπύρηνα, λόγω του πυρήνα τους, ο οποίος έχει πολλούς λοβούς. Υπάρχουν 3 είδη κοκκιοκυττάρων:

i). Ουδετερόφιλα: Είναι τα περισσότερα σε αριθμό λευκά αιμοσφαίρια. Είναι τα πρώτα κύτταρα τα οποία καταφτάνουν στην περιοχή της φλεγμονής και τα οποία απομακρύνουν τα παθογόνα. 

Αυξημένες τιμές ουδετερόφιλων

 • Λοίμωξη
 • Τραυματισμός
 • Αιμορραγία
 • Σηψαιμία
 • Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Ελκώδης κολίτιδα
 • Διαβητική κετοξέωση
 • Κάπνισμα
 • Εγκυμοσύνη
 • Παχυσαρκία

Μειωμένες τιμές ουδετερόφιλων

 • Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
 • Απλαστική αναιμία
 • Χημειοθεραπεία
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Φάρμακα (πενικιλλίνη, φενυτοΐνη)

ii). Ηωσινόφιλα: Είναι κύτταρα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε αλλεργικές αντιδράσεις και σε παρασιτώσεις.

Αυξημένες τιμές ηωσινόφιλων

 • Αλλεργία
 • Παρασιτώσεις
 • Σκληρόδερμα
 • Κακοήθης αναιμία
 • Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Ελκώδης κολίτιδα

Μειωμένες τιμές ηωσινόφιλων

 • Λοιμώξεις
 • Σύνδρομο Cushing

iii). Βασεόφιλα: Αντιπροσωπεύουν έναν μικρό αριθμό λευκοκυττάρων τα οποία συμμετέχουν σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις αυξάνοντας τη ροή αίματος στην προσβεβλημένη περιοχή , με την απελευθέρωση ισταμίνης, βραδυκινίνης και σεροτονίνης. Τέλος, τα κοκκία τους εκκρίνουν την αντιπηκτική ουσία ηπαρίνη.

Αυξημένες τιμές βασεόφιλων

 • Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • Χρόνια ιγμορίτιδα
 • Σπληνεκτομή
 • Μυξοίδημα
 • Ευλογιά
 • Ιλαρά
 • Ανεμοβλογιά
 • Ελκώδης κολίτιδα

Μειωμένες τιμές βασεόφιλων

 • Νόσος Graves
 • Λοιμώξεις
 • Εγκυμοσύνη

2. Λεμφοκύτταρα

Παράγονται στον μυελό των οστών και απελευθερώνονται στο περιφερικό αίμα και στο λεμφικό σύστημα.

Διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, τα Β-κύτταρα (συμμετέχουν στη χυμική ανοσία και παράγουν αντισώματα), τα Τ-κύτταρα (συμμετέχουν στην κυτταρική ανοσία και ωριμάζουν στον θύμο αδένα) και τα ΝΚ-κύτταρα τα οποία συμμετέχουν στη φυσική ανοσία.

Αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων

 • Χρόνια λεμφοκυτταρική αναιμία
 • Νόσος του Crohn
 • Νόσος Addison
 • Τοξοπλάσμωση
 • Ιογενή νοσήματα (ερυθρά,παρωτίτιδα, ηπατίτιδα, ανεμοβλογιά)

Μειωμένες τιμές λεμφοκυττάρων

 • Απλαστική αναιμία
 • Λέμφωμα Hodgkin’s
 • AIDS
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Μυασθένεια Gravis

3. Μονοκύτταρα

Αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο κυτταρικό πληθυσμό του ανοσιακού συστήματος. Παράγονται στον μυελό των οστών και απελευθερώνονται στη συνέχεια στο περιφερικό αίμα. Μετά από 24-48 ώρες παραμονής στην κυκλοφορία, μεταναστεύουν σε ιστούς όπου διαφοροποιούνται σε μακροφάγα.

Αυξημένες τιμές μονοκυττάρων

 • Μυελουπερπλαστικά νοσήματα
 • Λέμφωμα Hodgkin’s
 • Βρουκέλωση
 • Πολλαπλό μυέλωμα
 • Χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα
 • Υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα
 • Φυματίωση

Μειωμένες τιμές μονοκυττάρων

 • Απλαστική αναιμία
 • Χημειοθεραπεία
 • Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων
 • Κορτικοστεροειδή
 • Σύνδρομο monoMAC

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Αναστροφή του τύπου: Διαταραχή της εκατοστιαίας αναλογίας ουδετερόφιλων και λεμφοκυττάρων με υπερίσχυση των τελευταίων.

Στροφή προς τα δεξιά: Τα ουδετερόφιλα έχουν αυξημένο αριθμό λοβών στον πυρήνα τους. Απαντάται σε ηπατική νόσο, σε μεγαλοβλαστική αναιμία και σε σύνδρομο Down.

Στροφή προς τα αριστερά: Ο αυξημένος αριθμός ανώριμων ουδετερόφιλων. Χαρακτηριστικό ανάκαμψης του μυελού μετά από καταστολή αυτού καθώς και σε περίπτωση έντονης λοίμωξης, όπου η ανάγκη για ουδετερόφιλα είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα του μυελού να τα απελευθερώνει στο περιφερικό αίμα.