Λίστα Εξετάσεων

Σίδηρος ορού

Σχετικά με την εξέταση

Ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην αιμοσφαιρίνη και είναι απαραίτητος για την μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς.

H βασική πηγή πρόσληψης του σιδήρου είναι η τροφή, μόνο όμως ένα  μικρό ποσοστό του σιδήρου της τροφής  απορροφάται από τον οργανισμό. Ο σίδηρος αποθηκεύεται με την μορφή φερριτίνης και αιμοσιδηρίνης στο ήπαρ και στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Απελευθερώνεται στην κυκλοφορία όταν απαιτείται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οργανισμού. Η μεταφορά του γίνεται με  την πρωτεϊνη τρανσφερρίνη.

Δείγμα:

Φλεβικό αίμα

Προετοιμασία

12ωρη νηστεία πριν την εξέταση. Επιτρέπεται το νερό.

Διαδικασία

Απλή αιμοληψία

Αυξημένες τιμές

 • Μεταγγίσεις αίματος
 • Αιμοχρωμάτωση
 • Νεφρίτιδες
 • Πολυκυτταραιμία
 • Φάρμακα (αντισυλληπτικά, οιστρογόνα, μεθυλ-ντόπα, χλωραμφαινικόλη)
 • Απλαστική αναιμία
 • Κακοήθης αναιμία
 • Κατάχρηση αλκοόλ και χρόνια ηπατικά νοσήματα

Μειωμένες τιμές

 • Σιδηροπενική αναιμία
 • Αναιμία χρόνιας νόσου
 • Έμμηνος ρύση
 • Γαστρεκτομή
 • Εγκυμοσύνη
 • Θηλασμός
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Εγκαύματα
 • Φάρμακα (ασπιρίνη, κολχικίνη, τεστοστερόνη, μεθικιλλίνη)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η τιμή του σιδήρου παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως η εξέταση από μόνη της είναι πιο χρήσιμη σε υποψία καταστάσεων υπερφόρτωσης σιδήρου.

Σε υποψία σιδηροπενίας, η εξέταση σιδήρου ορού συνιστάται να συνοδεύεται και από άλλες εξετάσεις, όπως η φερριτίνη, η ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) και ο κορεσμός τρανσφερρίνης.