Λίστα Εξετάσεων

PSA – Eιδικό προστατικό αντιγόνο

Σχετικά με την εξέταση

Το PSA ή ειδικό προστατικό αντιγόνο παράγεται από τον προστάτη αδένα και αποτελεί κύριο συστατικό του σπέρματος. Η μέτρηση του PSA αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Το ολικό PSA αποτελείται από το ελεύθερο PSA και το συνδεδεμένο PSA.

Το ποσοστό του ελεύθερου PSA στον ορό είναι αυξημένο  σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία, ενώ μειώνεται σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.

Ο λόγος ή το ποσοστό της συγκέντρωσης του ελεύθερου PSA προς τη συγκέντρωση του ολικού, χρησιμοποιείται για να διαχωρίζεται η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη από τον προστατικό καρκίνο, ιδιαιτέρως σε άνδρες οι οποίοι έχουν ενδιάμεσα επίπεδα ολικού PSA ορού.

Δείγμα

Φλεβικό αίμα

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται νηστεία.

Απαιτείται αποχή από εκσπερμάτιση για τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εξέταση.

Να αποφεύγεται η έντονη άσκηση και κυρίως η ποδηλασία 48 ώρες πριν την εξέταση.

Η αιματολογική εξέταση θα πρέπει να προηγείται πιθανής δακτυλικής εξέτασης από τον ουρολόγο.

Η εξέταση θα πρέπει να διενεργείται πριν τη διαδικασία βιοψίας ή 6 εβδομάδες μετά από αυτή.

Διαδικασία

Απλή αιμοληψία

Αυξημένες τιμές

  • Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
  • Κίρρωση
  • Ουρολογικοί χειρισμοί
  • Καρκίνος προστάτη
  • Προστατίτιδα
  • Πρόσφατη σεξουαλική δραστηριότητα
  • Ουρολοίμωξη
  • Φάρμακα (αλλοπουρινόλη)

Μειωμένες τιμές

  • Φάρμακα (φιναστερίδη)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

  • Εκτός από την αξιολόγηση της τιμής του ολικού PSA καθαυτής, είναι σημαντικό να αξιολογείται και ο ρυθμός μεταβολής του PSA σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση ανοδικής πορείας της τιμής. Έτσι, ακόμη και αν η τιμή του PSA είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, αύξηση τουλάχιστον κατά 0.75 ng/mL ανά έτος (υψηλός ρυθμός μεταβολής PSA) θεωρείται μη φυσιολογική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.